Dr. Bereczki Árpád szemészeti lézerközpont | 9021 Győr, Árpád u. 21.
Telefon: +36-96/528-098 | Mobil: +36-20/55-61-351 | E-mail:
Magyar  Deutsch

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

hírlevél küldő szolgáltatásról és telefonos bejelentkezésről


Tájékoztatásunk a Dr. Bereczki Árpád Szemészeti Lézerközpont Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) hírlevél küldő szolgáltatásával és a telefonos bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelési művelet bemutatására terjed ki. A Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó egyéb adatkezelési műveletek leírását külön tájékoztató tartalmazza.


Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Név: Dr. Bereczki Árpád Szemészeti Lézerközpont Kft.
Képviseli: Dr. Bereczki Árpád ügyvezető
Székhely: 9021 Győr Árpád út 21.
Telefonszám: +36-96/528-098, Mobil:+36-20/55-61-351
E-mail: info@drbereczkiarpad.hu

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Név: Dr. Lakos Júlia ügyvéd
Cím: 9022 Győr, Dunakapu tér 5. I/1.
Telefonszám: +36-96/311-873, Mobil: +36-70/45-11-307
E-mail: lakosjdr@t-online.hu

 

HÍRLEVÉL KÜLDŐ SZOLGÁLTATÁS:

A teljes táblázat megtekintéséhez mozgassa a táblázatot vizszintesen jobbra/balra.
Az adatkezelő honlapja:   www.drbereczkiarpad.hu
Az adatkezelés célja:   Tájékoztatás küldése ügyfeleinknek a legújabb termékeinkről, fejlesztéseinkről, a frissítési lehetőségekről, akcióinkról, képzéseinkről, híreinkről elektronikus levél formájában.
Az adatkezelés jogalapja:   Az érintett hozzájárulása1
A kezelt személyes adatok köre:   Név és e-mail cím
Az érintettek köre:   A hírlevélre feliratkozott természetes személyek
A személyes adatok tárolásának időtartama:   Leiratkozásig

 
 

TELEFONOS BEJELENTKEZÉS:

A teljes táblázat megtekintéséhez mozgassa a táblázatot vizszintesen jobbra/balra.
Az adatkezelés célja:   Időpont foglalás a Szolgáltató rendelésére.
Az adatkezelés jogalapja:   Az érintett hozzájárulása2
A kezelt személyes adatok köre:   Név és telefonszám
Az érintettek köre:   A telefonon bejelentkező természetes személyek
A személyes adatok tárolásának időtartama:   Az egyeztetett időpontban történő megjelenésig, vagy - időpont módosítás hiányában - amennyiben nem jelenik meg, az elmulasztott időpontig.

 

Az adatkezelés céljától eltérő célra a személyes adat nem kezelhető.


A hírlevélre történő feliratkozás esetén nevének és e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató hírleveleket küldjön Önnek és ehhez kapcsolódóan kezelje az Ön személyes adatait (név, e-mail cím).


Hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, kérjük amennyiben nem szeretne tőlünk több hírlevelet kapni, kattintson hírlevelünk végén a leiratkozom gombra. A leiratkozással egyidejűleg személyes adatai is törlésre kerülnek.


Amennyiben telefonon jelentkezik be, kér időpontot és megadja a nevét, illetve a telefonszámát, akkor ráutaló magatartásával hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatait a vizsgálatra való megjelenés időpontjáig a Szolgáltató kezelje. Amennyiben az egyeztetett időpontban nem jelenik meg és nem is módosítja az időpontot, akkor törlésre kerülnek ezen személyes adatai.


Amennyiben a telefonos bejelentkezés során megadott adatai vonatkozásában kívánja visszavonni hozzájárulását, kérjük ezt jelezze a Szolgáltató fenti elérhetőségein és adatai törlésre kerülnek.


A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


A hírlevél küldő szolgáltatás, illetve a telefonos bejelentkezés biztosítása során a személyes adatokat harmadik személynek nem adjuk át, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe, a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, azokat kizárólag a Szolgáltató azon munkatársai ismerik meg, akik a területért felelősek.


A megfelelő biztonsági intézkedéseket megtettük a személyes adatai védelme érdekében.


Személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokat biztosítja a Szolgáltató:

Kérelmezheti tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint biztosítjuk az adathordozhatóságot.


Panaszkezelés:

Ha az adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, forduljon társaságunkhoz, munkatársaink szívesen segítenek.


Cégünk adatkezelési tevékenységével kapcsolatban panaszt is benyújthat az adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).


Győr, 2018. május 25.

 

Dr. Bereczki Árpád
ügyvezetőDr. Bereczki Árpád szemészeti lézerközpont
9021 Győr, Árpád u. 21. | Telefon: +36-96/528-098 | Mobil: +36-20/55-61-351 | E-mail: